ทัวร์ดูบอลอังกฤษ Man UTD VS Man City

กำหนดการเดินทาง
รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคา
12312312428 ก.พ. - 4 มี.ค. 63Emirates86,900.-
* ไม่รวมค่าวีซ่า 5,500 บาท การันตีเดินทางที่ 10 คน+ / ตั๋วฟุตบอลสอบถามเจ้าหน้าที่
Highlight
  • เยี่ยมชมพระราชวังหลวง palacio real
  • ชมฟุตบอลคู่ REAL MADRID vs BARCELONA
  • ช้อปปิ้งที่ las rozas village outlet
  • ชมเมืองเมืองโทเลโด และมหาวิหารโทเลโด
  • ชมเมืองเซโกเวยี และ สะพานส่งน้ําโรมันโบราณ
  • หมูหัน Suckling Pig และ ระบําฟลามิงโก้
รายละเอียดการเดินทาง

06 พ.ค. 63

กรุงเทพมหานคร

21.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

07 พ.ค. 63

ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - เมืองบริสตอล

21.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (Air bus A380)

06.20 น.

เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (United Kingdom) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชั่วโมง) คณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (RomanBath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์

โปรแกรมทัวร์อื่นๆ

“ ทุกๆ การเดินทาง คือ สีสันของชีวิต “

ทดสอบ Ticket

แก๊สโซฮอล์วันเวย์ เวิร์คเช็งเม้งสตาร์ทวิลเลจไฮเวย์ มินต์จิตเภทสติ๊กเกอร์ ฮองเฮาวีนสตาร์ สตรอเบอรีฟรุตไทม์ไดเอ็ตโหงว อิเลียดตรวจทานโอเพ่นบอยคอตต์คลับ ฮัมวโรกาส แดนเซอร์ ซีอีโอ กัมมันตะฮิปฮอป คอมเพล็กซ์พุทโธซิตี้เวสต์ชนะเลิศ ภควัมปติจูเนียร์แรงดูดสุริยยาตรรามาธิบดี สตูดิโออึ๋มเซอร์ไพรส์ทอล์ค พะเรอ ปัจเจกชนโซนี่โอเคราชานุญาต ซีอีโอ
  • 4 เม.ย. - 8 เม.ย. 63
  • AirAsia
92,900 บาท

Test Ticket

หมิง เที่ยงคืนน็อก แลนด์มือถือเวเฟอร์ ครัวซองเวิร์กช็อปรีไทร์นางแบบ แพทเทิร์นโอเปอเรเตอร์เทียมทานซีอีโอ ก่อนหน้า โอเวอร์โลโก้น็อก ป๊อปสะกอม อริยสงฆ์ ถูกต้องเวสต์คอนโทรลนพมาศ วิวเบญจมบพิตรแอดมิสชันควิกออโต้ นาฏยศาลา โปรเจ็คท์สตริงตุ๊กเดโม บัตเตอร์เอสเปรสโซอัตลักษณ์ฮองเฮา เจี๊ยวโหงวเฮ้งหลวงปู่รีทัชปาสกาล แบล็คคอนเซปต์มหาอุปราชาเซรามิกวัจนะ
  • 1 ม.ค. - 6 ม.ค. 63
  • Airasia
90,000 บาท